Ny Webb åt Officersförbundet

Tillsammans med vår kommunikationspartner FWD utvecklar vi webben åt Officersförbundet.

Officersförbundet är ett fack- och yrkesförbundet för soldater, sjömän, officerare ochför dem som studerar till yrkesofficerare. Officersförbundet består av 36 lokalaofficersföreningar och har över 13 500 aktiva medlemmar.

Hemsidan ska kunna bidra till lättillgänglig information och attrahera nyamedlemmar genom förbättrad funktionalitet, en hög nivå av användarvänlighet och ha flöden/strukturer som ska vara lätta att förstå och följa. Fokus 2023 måste också ligga på mobila användare.

Målet är att utveckla en webbplats som uppfyller följande grundläggande behov:

- Öka antalet medlemmar,

- Tydligare kommunikation, särskilt mot potentiella medlemmar,

- Minska administrativa resurser (ge en digital "kundtjänst"),

- Öka antalet konverteringar, till exempel kursanmälningar,

- För att få besökare till läs mer och stanna längre på hemsidan.

I övrigt behöver hemsidan ta hänsyn till de redaktörer som ska arbeta med den, där funktionaliteten behöver förbättras för att till exempel minimera antalet arbetsmoment. Visionmate är stolta över uppdraget och jobbar på med lanseringen under 2023.

Daniel Karlsson, COO på Visionmate